Προεδρικό διάταγμα 18/2/78

ΠΔ 18-02-1978: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως και εγκρίσεως θέσεως και διατάξεως κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κείμενης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Καλάνδρας (Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-02-1978: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως και εγκρίσεως θέσεως και διατάξεως κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κείμενης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Καλάνδρας (Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 104/Δ/1978), 08-03-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 (παράγραφος 2) αυτού, ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 266/Α/1968), του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, και ειδικότερα των άρθρων 42 (παράγραφος 1) και 79 και 80 αυτού, και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 677/1977 και 1181/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), την υπ' αριθμόν 7819/1977 δήλωση των: Αποστόλου Θωμαΐδη του Θεόδωρου, Μενελάου Χατζηγεωργίου του Λεωνίδα, Ιωάννου Χατζηγεωργίου του Λεωνίδα και Δημητρίου Στάμου του Στάμου, γενομένη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μηνά Ιωσήφ Σεΐσογλου, περί παραιτήσεως από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημιώσεως εκ των κοινοχρήστων χώρων ανερχομένων σε 50% της όλης εκτάσεως και αναλήψεως υποχρεώσεως έργων υποδομής και βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων ως και την υπ' αριθμόν 64/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 18-02-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.