Προεδρικό διάταγμα 19/12 - Άρθρο 81

ΠΔ 19-12-1981: Συμπλήρωση του από 14-02-1981 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης περιοχής Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-12-1981: Συμπλήρωση του από 14-02-1981 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης περιοχής Αθηνών, (ΦΕΚ 18/Δ/1982), 15-01-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 710/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

4. Τις υπ' αριθμούς 820/1981 και 1277/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος του άρθρου μόνου από 14-02-1981 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 142/Δ/1981) προστίθεται εδάφιον έχον ως κάτωθι:

 

{Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών των κειμένων εντός του δια του παρόντος καθοριζομένου τομέως VΙΙΑ (περιοχή Γαλατσίου) καθορίζονται, σε 4 σε πρόσοψη και σε 1 σε εσοχή.}

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 19-12-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.