Προεδρικό διάταγμα 14/2/81

ΠΔ 14-02-1981: Περί τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-02-1981: Περί τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 142/Δ/1981), 19-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 παράγραφος 1 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 5 και 7 αυτού.

 

4. Την από 15-09-1980 αιτιολογική έκθεση της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης (Β2).

 

5. Ως και την υπ' αριθμόν 1299/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Τροποποιείται το άρθρο 1 του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 312/Δ/1978) κατά το σε αυτό μνημονευόμενο διάγραμμα υπ' αριθμό Γ/19874/1978 πράξη του Γενικού Διευθυντού Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, καθοριζομένων νέων ορίων των τομέων VΧΧΙ, VΙ, VΙΙΑ και Χ δια της υπαγωγής τμήματος του τομέως VΙΙΙ εις τον τομέα VΙ, ως και τμημάτων των τομέων VΙΙΙ και Χ, εις τον τομέα VΙΙΑ, ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/1107/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών των κειμένων εντός του δια του παρόντος καθοριζομένου τομέως VΙΙΑ (περιοχή Γαλατσίου) καθορίζονται, σε 4 σε πρόσοψη και σε 1 σε εσοχή.

pd.14.2.81

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 14-02-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 19-12-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 18/Δ/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.