Προεδρικό διάταγμα 19/16 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Κατάρτιση και έλεγχος Προϋπολογισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων καταρτίζει εγκαίρως για κάθε ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου) τον προϋπολογισμό της τον οποίο στη συνέχεια υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

2. Οι δαπάνες που προτείνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να περιληφθούν στον προϋπολογισμό αυτού για τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, διαμορφώνονται ετησίως με απόφαση αυτής για να καλύψουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του επόμενου έτους.

 

3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.