Προεδρικό διάταγμα 19/3/84

ΠΔ 19-03-1984: Καθορισμός ζωνών δόμησης στις περιοχές Λαγανά, Καλαμάκι, Σεκάνια, Δάφνη, Γέρακα και νησίδες Πελούζο και Μαραθωνήσι της νήσου Ζακύνθου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-03-1984: Καθορισμός ζωνών δόμησης στις περιοχές Λαγανά, Καλαμάκι, Σεκάνια, Δάφνη, Γέρακα και νησίδες Πελούζο και Μαραθωνήσι της νήσου Ζακύνθου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 260/Δ/1984), 13-04-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2), 11, 14, 17 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 80 και 125.

 

3. Την υπ' αριθμόν 13905/721/1982 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 708/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 20/1984 και 115/1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-03-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 16-06-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 347/Δ/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.