Προεδρικό διάταγμα 19/5/86 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της ως άνω περιοχής ορίζονται κατά τομέα Α και Β.

 

Στον τομέα Α υπάγονται τα οικοδομικά τετράγωνα με στοιχεία ΟΤ, στον τομέα Β τα οικοδομικά τετράγωνα με στοιχεία ΟΤΚ, όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

 

Τομέας Α

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά τη οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 2.

 

4. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστες διαστάσεις 5 m.

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφάνειας του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της υπ' αριθμόν [Α] 266/1997 απόφασης (ΦΕΚ 198/Δ/1997).

 

6. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

7. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

Τομέας Β

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 2.

 

4. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστες διαστάσεις 5 m.

 

5. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

6. Συντελεστής δόμησης 1,2.

 

7. Μέγιστο ύψος των κτιρίων 8,50 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.