Προεδρικό διάταγμα 19/5/86

ΠΔ 19-05-1986: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-05-1986: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 550/Δ/1986), 24-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παράγραφος 1).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα 6, 7, 8, 9 (παράγραφοι 1, 2, 7 και 8).

 

6. Την υπ' αριθμόν 26409/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί χαρακτηρισμού ως πυκνοδομημένου τμήματος της περιοχής Αγίου Γεωργίου του δήμου Κορίνθου.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 75/1985 και 132/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 438/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 940/1985 και 214/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.