Προεδρικό διάταγμα 19/8/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός της περιοχής εις ην επεκτείνεται δια του παρόντος το ρυμοτομικό σχέδιον Νέας Σμύρνης καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 10,00 m.

Ελάχιστο βάθος: 16,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα, άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 6,00 m.

Ελάχιστο βάθος: 7,50 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 112,50 m2.

 

4. Συντελεστής δομήσεως 2,10.

 

5. Ποσοστό καλύψεως 70%.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.