Προεδρικό διάταγμα 1/6/81c

ΠΔ 01-06-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Εύοσμου (Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-06-1981: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Εύοσμου (Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 331/Δ/1981), 23-06-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/19) και ειδικότερα του άρθρου 17 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 1086/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) δια της οποίας απορρίπτεται η εγκρινόμενη δια του παρόντος τροποποίησις των συντελεστών δομήσεως.

 

5. Την από 30-05-1980 έκθεση της επιτροπής της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού συσταθείσης δυνάμει της υπ' αριθμόν Γ/8311/972/08-03-1980 απόφασης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 543/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο Μόνο

 

Εγκρίνεται η τροποποίησις του συντελεστού δομήσεως του τομέως Ι, του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως του τομέως ΙΙ, των καθορισθέντων δια του από 04-04-1979 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ευόσμου (Θεσσαλονίκης) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, ως και τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ελευθερίων (Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 271/Δ/1979) και καθορίζονται ως κάτωθι:

 

Τομεύς Ι.

 

Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 1,8.

 

Τομεύς ΙΙ.

 

1. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 1,4.

2. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 70% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 01-06-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.