Προεδρικό διάταγμα 1/8/89b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Κοζάνης και των κοινοτήτων Βατερού, Λευκόβρυσης, Αργίλου Κρόκου, Πετρανών, Κοίλων και Νέας Νικόπολης (νομού Κοζάνης), όπως το όριο της ζώνης φαίνεται με πράσινη γραμμή και με στοιχεία 1, 2 έως 27, 1 όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 40121/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.1.8.89b

 

2. Ειδικότερα το όριο της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ορίζεται από τα εξής σημεία:

 

1. Σημείο 1: πάνω στο δρόμο και σε απόσταση 500 m από το σημείο τομής του δρόμου με το όριο του υφιστάμενου σχεδίου πόλης.

 

Σημείο 2: πάνω στο δρόμο Κοζάνης - Βατερού σε απόσταση 700 m από τη διασταύρωση προς Νέα Νεάπολη.

 

Σημείο 3: πάνω στο δρόμο προς Βατερό στο σημείο που υπάρχει το ρέμα.

 

Σημείο 4: τομή του δρόμου προς Αργίλλο και του ρέματος.

 

Σημείο 5: τομή του ορίου των κοινοτήτων Αργίλλου και Λευκόβρυσης και του δρόμου Κοζάνη - Αργίλλος.

 

Σημείο 6: ορίζεται πάνω στο δρόμο Κοζάνη - Αργίλλος σε απόσταση 300 m από την είσοδο του Αργίλλου.

 

Σημείο 7: ορίζεται πάνω σε δρόμο που ξεκινάει από τον οικισμό Αργίλλος σε απόσταση 250 m από τον οικισμό.

 

Σημείο 8: τομή του ορίου της Κοινότητας Αργίλλου με το δρόμο Λευκόβρυση - Πρωτοχώριο.

 

Σημείο 9: τομή του ορίου των κοινοτήτων Αργίλλου και Λευκόβρυσης και του δρόμου Λευκόβρυση - Πρωτοχώριο.

 

Σημείο 10: τομή του δρόμου που υπάρχει με το όριο της κοινότητας Λευκόβρυσης.

 

Σημείο 11: τομή των ορίων του δήμου Κοζάνης και των κοινοτήτων Λευκόβρυσης και Κρόκου με το δρόμο προς Καρυδίτσα.

 

Σημείο 12: πάνω στο όριο του δήμου Κοζάνης με την Κοινότητα Κρόκου σε απόσταση 150 m από την τομή του παραπάνω ορίου με το δρόμο προς Κρόκο.

 

Σημείο 13: σε κάθετη απόσταση 150 m από το δρόμο προς Κρόκο σε σημείο που απέχει 1200 m από την τομή του δρόμου με το όριο του δήμου Κοζάνης.

 

Σημείο 14: συμμετρικό του σημείο 13 προς το δρόμο προς Κρόκο, δηλαδή σε κάθετη απόσταση 150 m από το δρόμο προς Κρόκο σε σημείο που απέχει 1200 m από την τομή του δρόμου με το όριο του Δήμου Κοζάνης.

 

Σημείο 15: πάνω στο όριο του δήμου Κοζάνης και σε απόσταση 150 m από το σημείο τομής του με το δρόμο προς Κρόκο.

 

Σημείο 16: τομή του δρόμου προς Πετρανά με ρέμα που συνιστάται σε απόσταση 1800 m από το ακραίο σημείο του σχεδίου πόλης 1987 στον παραπάνω δρόμο.

 

Σημείο 17: διασταύρωση των δύο δρόμων επαρχιακού και εθνικού προς Πετρανά.

 

Σημείο 18: διασταύρωση του δρόμου προς Πετρανά για Δρέπανο.

 

Σημείο 19: πάνω στο δρόμο προς Δρέπανο από Πετρανά και σε απόσταση 1000 m από την διασταύρωση του δρόμου προς Πτελέα.

 

Σημείο 20: πάνω στον δρόμο Κοζάνη - Δρέπανο στην διασταύρωση προς Πετρανά.

 

Σημείο 21: πάνω στον δρόμο Κοζάνη - Δρέπανο σε απόσταση 1200 m από την διασταύρωση προς Πετρανά.

 

Σημείο 22: πάνω στο όριο του δήμου Κοζάνης στο σημείο τομής του με την ευθυγραμμία που ορίζεται από το σημείο που απέχει 1800 m από το όριο του υφισταμένου σχεδίου πόλης πάνω στο δρόμο προς Δρέπανο και του σημείου 23.

 

Σημείο 23: πάνω στο δρόμο Κοζάνη - Μελίσσια - Κοίλα στην είσοδο του οικισμού Μελίσσια.

 

Σημείο 24: πάνω στον δρόμο Κοζάνη - Μελίσσια - Κοίλα σε απόσταση 400 m από την είσοδο των Κοίλων.

 

Σημείο 25: πάνω στον δρόμο Κοζάνη - Κοίλα στο σημείο που συναντά τον περιφερειακό δρόμο Κοίλα - Βατερό.

 

Σημείο 26: τομή του δρόμου που ενώνει τον δρόμο Κοζάνη - Κοίλα και τον περιφερειακό Κοίλα - Βατερό με τον περιφερειακό Κοίλα - Βατερό.

 

Σημείο 27: τομή του δρόμου που ενώνει τον δρόμο Κοζάνη - Κοίλα και τον περιφερειακό Κοίλα - Βατερό, με δρόμο που ξεκινάει από την πόλη της Κοζάνης.

 

Τα επί μέρους τμήματα του ορίου της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται ως εξής:

 

Τμήμα 1 - 2: ευθυγραμμία από τα σημεία 1.2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.