Προεδρικό διάταγμα 1/8/89b

ΠΔ 01-08-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Κοζάνης και των κοινοτήτων Βατερού, Λευκόβρυσης, Αργίλλου, Κρόκου, Πετράνων, Κοίλων και Νέας Νικόπολης (νομού Κοζάνης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-08-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Κοζάνης και των κοινοτήτων Βατερού, Λευκόβρυσης, Αργίλλου, Κρόκου, Πετράνων, Κοίλων και Νέας Νικόπολης (νομού Κοζάνης), (ΦΕΚ 582/Δ/1989), 25-09-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 14) του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Το υπ' αριθμόν 467/08-07-1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, προς το δήμο Κοζάνης και τις κοινότητες Βατερού, Λευκόβρυσης, Νέας Νικόπολης, Κοίλων.

 

4. Το υπ' αριθμόν 671/26-09-1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς την Κοινότητα Καρυδίτσας - Κρόκου.

 

5. Τις υπ' αριθμόν 256/1985 και 274/1986 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 24/1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βατερού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 32/1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκόβρυσης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 57/1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοίλων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 275/1985 έγγραφο της Κοινότητας Νέας Νικοπόλεως.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1805/1985 έγγραφο της Κοινότητας Κρόκου.

 

11. Το γεγονός ότι οι κοινότητες Αργίλλου και Πετρανών δεν απάντησαν στο ως άνω έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 2/1985 της 23ης συνεδρίασης, 1/1985 της 22ης συνεδρίασης, 3/1986 της 11ης συνεδρίασης, 1/1986 της 2ης συνεδρίασης, 2/1987 της 2ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κοζάνης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 346/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-08-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.