Προεδρικό διάταγμα 1/8/89b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές με αριθμό 1, 3, 5 και 7.

 

1. Οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται δυτικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης αντίστοιχα.

 

2. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α. κατοικίας,

β. γεωργοκτηνοτροφικών - γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων,

γ. δεξαμενών,

δ. θερμοκηπίων,

ε. αποθηκών αγροτικών προϊόντων.

 

3. Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των παραπάνω περιοχών είναι αυτοί που καθορίζονται με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Β. Περιοχή με αριθμό 2.

 

1. Η παραπάνω περιοχή βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης.

 

2. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α. κατοικίας,

β. γεωργοκτηνοτροφικών - γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων,

γ. δεξαμενών,

δ. θερμοκηπίων,

ε. αποθηκών αγροτικών προϊόντων,

στ. εγκαταστάσεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

ζ. εγκαταστάσεων Αστυνομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 03-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 793/Δ/2002).

 

3. Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων της παραπάνω περιοχής ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

5. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων της παραπάνω περιοχής είναι αυτοί που καθορίζονται με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Γ. Περιοχή με αριθμό 4.

 

1. Η παραπάνω περιοχή βρίσκεται ανατολικά της πόλης.

 

2. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α. γεωργοκτηνοτροφικών - γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων,

β. δεξαμενών,

γ. θερμοκηπίων,

δ. αποθηκών αγροτικών προϊόντων,

ε. εγκαταστάσεων βιοτεχνίας, βιομηχανίας και χονδρεμπορίου.

 

3. Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων της παραπάνω περιοχής ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων της παραπάνω περιοχής είναι αυτοί που καθορίζονται με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Δ. Περιοχή με αριθμό 6.

 

Περιλαμβάνει την δασική έκταση Κουρί, η οποία υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

Ε. Περιοχή με αριθμό 8.

 

1. Εντός της περιοχής αυτής επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:

 

α. γεωργοκτηνοτροφικών - γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων,

β. δεξαμενών,

γ. θερμοκηπίων,

δ. αποθηκών αγροτικών προϊόντων,

ε. εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης εξορυκτικών επιχειρήσεων,

στ. υφισταμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

 

2. Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των παραπάνω περιοχών είναι αυτοί που καθορίζονται με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.