Προεδρικό διάταγμα 21/11/08 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του από 02-09-1988 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 869/Δ/1988) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης νήσου Λέσβου, στο Βόρειο παραδοσιακό τμήμα, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ.747Α και συγκεκριμένα:

 

α) Ο αποχαρακτηρισμός τμήματος με στοιχεία (Α, Β, Γ, Γ1, Η, Δ, Ε, Ζ, Α) του οικοδομικού τετραγώνου Γ.747Α ως χώρου Παιδικού σταθμού.

 

β) Η δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου Γ.747Α1 με στοιχεία (Κ, Ι, Θ, Ν, Ξ, Ο, Κ) και ο χαρακτηρισμός αυτού ως χώρου παιδικού σταθμού.

 

γ) Η δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 3 m μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ.747Α και Γ.747Α1 με στοιχεία: (Ζ, Ε, Δ, Η, Θ, Ι, Κ, Ζ).

 

δ) Η δημιουργία πρασιάς πλάτους 4 m με στοιχεία: (Γ, Γ1, Η, Δ, Γ,) σε συνέχεια της καθορισμένης από το εγκεκριμένο σχέδιο με τα στοιχεία: (Β, Γ, Γ1, Μ, Λ, Β) πρασιάς.

 

ε) Ο καθορισμός οικοδομικών γραμμών με στοιχεία: (ΒΓ), (ΓΔ), (ΔΕ), (ΕΖ), (ΖΑ).

 

ζ) Ο καθορισμός ρυμοτομικών γραμμών με στοιχεία: (ΔΗ), (ΚΙ), (ΙΘ).

 

η) Η κατάργηση οικοδομικής γραμμής με στοιχεία: (Α Β).

 

θ) Η κατάργηση ρυμοτομικών γραμμών με στοιχεία: (ΖΚ), (ΗΘ).

 

2) Στο αποχαρακτηριζόμενο τμήμα με στοιχεία (Α, Β, Γ, Γ1, Η, Δ, Ε, Ζ, Α) του οικοδομικού τετραγώνου Γ.747Α καθώς και στο νέο οικοδομικό τετράγωνο Γ.747Α1 εφαρμόζονται, οι κατά τον κανόνα όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίσθηκαν με το από 02-09-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 869/Δ/1988).

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις σημειώνονται από την Υπηρεσία μας στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 8986/2007 πράξη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται, σε φωτοσμίκρυνση, με το παρόν διάταγμα.

 

pd.21.11.08Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.