Προεδρικό διάταγμα 21/11/79d - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων εφ ων δια του άρθρου 1 τον παρόντος αναθεωρείται και επεκτείνεται το ρυμοτομικό σχέδιον Θηβών ορίζονται κατά τομείς Α, Α1, Β, και Δ εμφαινόμενους εις τα υπό τον Γενικού Διευθυντή Οικισμού θεωρημένα δια της υπ αριθμόν Γ31396/1979 πράξεως αυτού σχετικά 8 πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1: 2000, των οποίων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος, ως ακολούθως :

 

Τομέα Α

 

1. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το συνεχές.

 

2. Ελάχιστον πρόσωπον: 12 m

Ελάχιστον βάθος: 18 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου 2, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημέραν δημοσιεύσεως τον παρόντος διατάγματος δεν έχουν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια αρτιότητας πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 5 m

Ελάχιστον βάθος: 7 m

Ελάχιστον εμβαδόν: 80 m2

 

4. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 70% της επιφανείας αυτών.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών 4.

 

6. Συντελεστής δομήσεως 2.2 και δια τους χώρους των Σχολείων και νηπιαγωγείων 0.4.

 

Τομέας Α1

 

1. Εντός τον τομέως Α1 επιτρέπεται ή ανέγερσις κτιρίων μόνον κεντρικών πολιτιστικών και Διοικητικών λειτουργιών προς εξυπηρέτησιν του συνόλου της πόλεως.

 

2. Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το συνεχές.

 

3. Ελάχιστον πρόσωπον: 12 m

Ελάχιστον βάθος: 18 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

4. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 70% της επιφανείας αυτών.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών 3.

 

6. α) Συντελεστής δομήσεως 1.20.

 

β) Επιτρέπεται ή μεταφορά τον ως άνω καθοριζομένου συντελεστού δομήσεως των οικοπέδων του τομέως Α1 εντός των Ζωνών αγοράς συντελεστών (ΖΑΣ) των καθοριζομένων δια του άρθρου 5 τον παρόντος διατάγματος.

 

Τομέας Β

 

1. Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το συνεχές.

 

2. Ελάχιστον πρόσωπον: 12 m

Ελάχιστον βάθος: 18 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος δεν έχουν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια αρτιότητας πλην όμως ταύτα έχουν :

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 6 m

Ελάχιστον βάθος: 8 m

Ελάχιστον εμβαδόν: 100 m2

 

4. Ωσαύτως κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3, οικόπεδα του προσφυγικού Συνοικισμού Θηβών εμπίπτοντα εντός του τομέως Β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ όσον εξακολουθούν να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας τα καθορισθέντα δια τον από [ΒΔ] 12-12-1947 βασιλικού διατάγματος περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου του προσφυγικού Συνοικισμού Θηβών (ΦΕΚ 287/Α/1947).

 

5. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 60% της επιφανείας αυτών.

 

6. α) Μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών 3.

 

β) Κατ εξαίρεση ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών που εμπίπτουν εντός των διαγραμμισμένων περιοχών του τομέως Β, ως αυτές εμφαίνονται εις τα αυτά στο άρθρο 4 του παρόντος διαγράμματα ορίζεται εις 2 με μέγιστον ύψος 7 m.

 

7. Συντελεστής δομήσεως 1.2 και δια τους χώρους των Σχολείων και νηπιαγωγείων 0.4.

 

Τομέας Δ

 

1. Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

2. Ελάχιστον πρόσωπον: 15 m

Ελάχιστον βάθος: 25 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την ημέραν δημοσιεύσεως τον παρόντος διατάγματος δεν έχουν τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια αρτιότητας πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 12 m

Ελάχιστον βάθος: 18 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2

 

4. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 40% της επιφανείας αυτών.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών 2 με μέγιστον ύψος 7 m. Εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης το ύψος αυξάνεται κατά 1.5 m.

 

6. Συντελεστής δομήσεως 0.8 και δια τους χώρους των σχολείων και νηπιαγωγείων 0.4.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.