Προεδρικό διάταγμα 21/11/79d

ΠΔ 21-11-1979: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Θηβών, επιβολής στοών και προκηπίων και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-11-1979: Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Θηβών, επιβολής στοών και προκηπίων και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 718/Δ/1979), 27-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 11, 29, 70 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφοι 1 και 2), 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 1), 25Β, 33 (παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο τελευταίο), ως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977), 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτέρω ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παράγραφοι 1 και 7) αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2) αυτού.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 227/1977, 238/1977 και 14/1979 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβών.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 291/1979, 494/1979 και 541/1979 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

8. Την υπ' αριθμόν 1042/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-11-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.