Προεδρικό διάταγμα 227/87

ΠΔ 227/1987: Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 227/1987: Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών, (ΦΕΚ 100/Α/1987), 28-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4035/1960 περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 15/Α/1960).

 

2. Την ΑΠ/344172/07-05-1986 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Δημήτριο Πιτσιώρη (ΦΕΚ 318/Β/1986).

 

3. Την V-3η/Φ19/3861/15-02-1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Γεώργιο Πέτσο (ΦΕΚ 90/Β/1987)

 

4. Την υπ' αριθμόν 156/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Γεωργίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.