Προεδρικό διάταγμα 227/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κατά τα ανωτέρω χαρακτηριζόμενες ως γεωργικές, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εξακολουθούν να θεωρούνται βιομηχανικές ή βιοτεχνικές και τα της χορήγησης άδειας λειτουργίας τους διέπονται από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 207/1967 περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων (ΦΕΚ 210/Α/1967) και του νόμου 1360/1983 Προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 65/Α/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.