Προεδρικό διάταγμα 22/10/14b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο σταθμός αυτοκινήτων αναπτύσσεται εντός του περιγράμματος που φαίνεται με τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, α στο διάγραμμα του προηγούμενου άρθρου, η δε είσοδος και έξοδος των αυτοκινήτων γίνεται από την πλευρά προς την οδό Διονυσίου Σολωμού (Γυμνασίου), όπως φαίνεται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα.

 

2. Ο υπόγειος σταθμός έχει συνολική επιφάνεια 10.609 m2, οι θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων ανέρχονται σε 363 και κατανέμονται στους τρεις υπόγειους χώρους ως εξής:

 

α. Υπόγειο Α: 116 οχήματα

β. Υπόγειο Β: 112 οχήματα

γ. Υπόγειο Γ: 125 οχήματα

 

3. Οι υπέργειες εγκαταστάσεις περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο, ώστε να μην εμποδίζεται η κοινωφελής χρήση του χώρου, ο οποίος διαμορφώνεται σύμφωνα με τη μελέτη αντιστήριξης και αποκατάστασης της διατηρητέας καμινάδας, που εγκρίθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/192248/26906/2372/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ0Γ-96Ν) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

4. Οι εκσκαπτικές εργασίες γίνονται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

5. Επιβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού, η διαμόρφωση με φύτευση του υπεράνω αυτού χώρου σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/180253/25389/1523/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΞΧΓ-ΖΗ2) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και η τήρηση λοιπών όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από αρμόδιους φορείς.

 

6. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού απαιτείται η πεζοδρόμηση της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.