Προεδρικό διάταγμα 23/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υγειονομικές και Αθλητικές εξετάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεως τους, για υγειονομική εξέταση και υποβολή σε αθλητική δοκιμασία. Κατ' αρχάς στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, εξετάζονται, προκειμένου να κριθούν για την ικανότητα τους από υγειονομικής πλευράς. Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9, προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα.

 

2. Η εξέταση των σωματικών προσόντων, εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3, περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:

 

α). Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 2,5 m για τους άνδρες και 1,5 m για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες).

β). Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 0,80 m για τους άνδρες και 0,65 m για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες).

γ). Δρόμος 1000 m για τους άνδρες και 800 m για τις γυναίκες, μέσα σε μέγιστο χρόνο 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα (μία προσπάθεια).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.