Προεδρικό διάταγμα 23/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επιτροπή επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας ελέγχονται για την ύπαρξη των προϋποθέσεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και δοκιμάζονται στα αγωνίσματα του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από:

 

α) Από τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας

β) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β'

γ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

δ) Έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης της έδρας της Περιφέρειας.

ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής υπάλληλος της Περιφέρειας.

 

2. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά.

 

3. Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω η οποία διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή σ' αυτήν του μέλους της περίπτωση γ' της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006 (ΦΕΚ 153/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.