Προεδρικό διάταγμα 23/10/1930

ΠΔ 23-10-1930: Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στον επί της Συγκοινωνίας Υπουργό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-10-1930: Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στον επί της Συγκοινωνίας Υπουργό, (ΦΕΚ 357/Α/1930), 27-10-1930.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4537/1930 περί αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων στους Πολιτικούς Υπουργούς και ιδόντες την κατά την ΚΠ Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ληφθείσα σύμφωνη απόφαση ως και την υπ' αριθμόν 613 ε.ε. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, αποφασίζομεν και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος μεταβιβάζεται στον επί της Συγκοινωνίας Υπουργό η κατά το άρθρο 75 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. μέχρι τούδε αρμοδιότητα του από το Υπουργείο της Συγκοινωνίας Συμβουλίου Δημοσίων έργων, προκειμένου περί εγκρίσεως του απολογισμού των δια λογαριασμό των υπόχρεων ιδιοκτητών υπό των Δήμων και Κοινοτήτων καταβαλλόμενων δαπανών προς κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων κ.λ.π.

 

Ο αυτός Υπουργός να δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν διάταγμα.

 

Εν Αθήναις τη 23-10-1930
 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.