Προεδρικό διάταγμα 23/11/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται ως ακολούθως οκτώ Ζώνες Αγοράς Συντελεστών (ΖΑΣ) εντός των ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Μεταμορφώσεως, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και των Κοινοτήτων Πεύκης και Βριλησσίων, του Νομού Αττικής, ως εξής:

 

α) Ζώνη Ι εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Μεταμορφώσεως και Ηρακλείου η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής της σημειούμενης δια των αριθμών: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1 εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/28532/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

β) Ζώνη ΙΙ εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητος Πεύκης η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής της σημειούμενης δια των αριθμών: 23, 20, 21, 22, 23 εις το αυτό ως άνω σχέδιον.

 

γ) Ζώνη ΙΙΙ εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, του Δήμου Αμαρουσίου η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής της σημειούμενης δια των αριθμών: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 24 εις το αυτό ως άνω σχέδιον.

 

δ) Ζώνη IV εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμαρουσίου η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής της σημειούμενης δια των αριθμών: 33, 34, 35, 36, 33 εις το αυτό ως άνω σχέδιον.

 

ε) Ζώνη V εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων του Δήμου Χαλανδρίου και της Κοινότητος Βριλησσίων η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής της σημειούμενης δια των αριθμών: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 37 εις το αυτό ως άνω σχέδιον.

 

στ) Ζώνη VI εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 59 εις το αυτό ως άνω σχέδιον.

 

ζ) Ζώνη VII εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής της σημειούμενης δια των αριθμών: 70, 71, 72, 73, 70, εις το αυτό ως άνω σχέδιον.

 

η) Ζώνη VIII εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων των Δήμων Μεταμορφώσεως και Ηρακλείου η δια πρασίνου χρώματος ενδεικνυόμενη και περικλειόμενη υπό της γραμμής της σημειούμενης δια των αριθμών: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 74 εις το αυτό ως άνω σχέδιον.

 

2. Η προς την Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας πλευρά εκάστης των ανωτέρω Ζωνών ήτοι η γραμμή: 1 - 19 δια την Ζώνη Ι, 23 - 22 δια την Ζώνη ΙΙ, 24 - 32 δια την Ζώνη ΙΙΙ, 33 - 36 δια την Ζώνη IV, 37 - 58 και 55 - 54 δια την Ζώνη V, 59 - 69 δια την Ζώνη VI, 70 - 73 δια την Ζώνη VII, και 74 - 98 δια την Ζώνη VIII, νοείται ότι περατώνεται εις βάθος αρτίου οικοπέδου από της ρυμοτομικής προς την Λεωφόρο ταύτη γραμμής. Ως βάθος αρτίου οικοπέδου δια την εφαρμογήν της παραγράφου ταύτης νοείται το εις εκάστην θέσιν κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύον εκάστοτε ελάχιστον βάθος οικοπέδου κατά τον κανόνα και ουχί κατά την παρέκκλιση.

 

pd.23.11.79

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.