Προεδρικό διάταγμα 23/11/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τις ανωτέρω Ζώνες Αγοράς Συντελεστών πέραν του εκάστοτε ισχύοντος δια την περιοχήν των συντελεστού δομήσεως, δύναται να μεταφερθεί κατά τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), πρόσθετος συντελεστής δομήσεως μέχρι καλύψεως συνολικώς του κατά το άρθρο 1 του αυτού νόμου ανωτάτου ορίου 2,40.

 

2. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών εντός των Ζωνών Αγοράς Συντελεστών εις περίπτωσιν μεταφοράς συντελεστού δομήσεως ορίζεται σε 8.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.