Προεδρικό διάταγμα 24/1/80b

ΠΔ 24-01-1980: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-01-1980: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 112/Δ/1980), 15-02-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3 και 70 αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2A/04/20/ΦΘ.2.1.1/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικατάστασης της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. Τις υπ' αριθμούς 361/1979 και 646/1979 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 926/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Εγκρίνεται ή τροποποίησις του ρυμοτομικού σχεδίου 'Αθηνών διά μετατροπής του οικοδομικού τετραγώνου του περικλειόμενου υπό των οδών Μυλοποτάμου-Δαβάκη-Κοργιαλενίου και πεζοδρόμου εις κοινόχρηστου χώρο και ενοποιήσεως αυτού μετά του παρακειμένου κοινοχρήστου χώρου, ως εμφαίνεται εις το, υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένου διά της υπ' αριθμόν Γ/316/1980 πράξεως αυτού σχετικού πρωτότυπου διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500, του όποιου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 24-01-1980

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.