Προεδρικό διάταγμα 24/4/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανάπτυξις της κατά το προηγούμενο άρθρο οικιστικής περιοχής γίνεται εν συνόλω δι' αστικού αναδασμού, ως αυτή εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/4894/1980 πράξεως αυτού σχετικό υπ' αριθμόν 2 πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5.000, του οποίου αντίτυπον σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ως προς το όριον της περιοχής ταύτης προς τα παρά τη οικιστική περιοχή ρυμοτομικά σχέδια ισχύουν τα οριζόμενα εις το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Εις την ως άνω περιοχήν προβλέπονται οι κάτωθι γενικές χρήσεις γης:

 

α) Κατοικία, (Κ),

β) Ελεύθεροι χώροι (Χ).

 

pd.24.4.80.2

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 342/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.