Προεδρικό διάταγμα 24/4/80

ΠΔ 24-04-1980: Περί χαρακτηρισμού περιοχής του Δήμου Ηρακλείου (Αττικής) ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-04-1980: Περί χαρακτηρισμού περιοχής του Δήμου Ηρακλείου (Αττικής) ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής, (ΦΕΚ 272/Δ/1980), 05-05-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9 (παράγραφος α'), 10, 13 και 14 αυτού.

 

2. Τα υπ' αριθμούς ΧΠ/ΓΧΠ/9218/27-09-1979 και 183577/539/22-09-1979 έγγραφα των Υπουργείων Συντονισμού και Γεωργίας αντιστοίχως.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 455/1979, 13/1980 και 36/1980 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (Αττικής).

 

4. Την υπ' αριθμόν 271/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 
6. Την υπ' αριθμόν 378/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 24-04-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 7 του από 31-01-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 342/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.