Προεδρικό διάταγμα 24/4/82

ΠΔ 24-04-1982: Τροποποίηση ορισμένων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-04-1982: Τροποποίηση ορισμένων όρων και περιορισμών δόμησης οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής), (ΦΕΚ 224/Δ/1982), 11-05-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 (παράγραφος 3) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 741/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν Γ/163/1982 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (Αττικής) που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Σοφοκλή Βενιζέλου, Κονδύλη (Πάγκαλου) και την προέκταση της οδού Βιτσίου, με πρόσωπο στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Κονδύλη και έχουν απομειωθεί λόγω διαπλατύνσεως αυτών των οδών με το από 29-12-1980 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων Αττικής (ΦΕΚ 39/Δ/1981) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο βάθος: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήναι, 24-04-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.