Προεδρικό διάταγμα 24/7/06 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βύρωνα (νομού Αττικής) που καθορίστηκαν με το από 24-07-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 376/Δ/1978) και ορίζονται ανά τομέα ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι

 

Συντελεστής δόμησης: 3.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 18 m.

 

Τομέας ΙΙ

 

Συντελεστής δόμησης: 2,6.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 18 m.

 

Τομέας VI

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.
Συντελεστής δόμησης: 1,7.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 15 m.

 

Τομέας VΙI

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12 m.

 

Τομέας ΙΧ

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12 m.

 

Β. Επιπλέον των ανωτέρω ορίζονται και τα παρακάτω:

 

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών, διαφημιστικών πανό και λοιπών κατασκευών επάνω στα κτίσματα. Εξαιρούνται οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι κεραίες λήψης τηλεοπτικού σήματος και οι λυόμενες πέργολες (ξύλινες ή μεταλλικές), εφόσον περιλαμβάνονται στο ιδεατό στερεό σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων ή φωτεινών επιγραφών στις όψεις των κτιρίων μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός μόνο κεντρικού συστήματος λήψης τηλεοπτικού σήματος ανά κτίριο. Σε υφιστάμενα κτίρια η παραπάνω διάταξη πρέπει να εφαρμοστεί εντός τριών ετών από την δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

3. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχόμενων εξωστών περιμετρικά στις προσόψεις των νέων οικοδομών.

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που έχουν καθορισθεί με το από 24-07-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 376/Δ/1978) καθώς και οι διατάξεις που αφορούν την δόμηση και ισχύουν για την περιοχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.