Προεδρικό διάταγμα 25/11/1929 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3406/1927 και άρθρα 1 και 18 του νόμου [Ν] 4098/1929):

 

1. Εθνικές οδοί εισί:

 

α) Αυτές που ενώνουν τις πρωτεύουσες των ομόρων νομών μετ' αλλήλων κατά την σκοπιμότερη ή κατά το δυνατόν συντομότερη κατεύθυνση.

 

β) Αυτές που ενώνουν τις μεσόγειες πρωτεύουσες των νομών προς τον εξυπηρετούντα αυτές λιμένα ή προς λιμένα ναυτικής σημασίας ή δύο σπουδαίους λιμένες ομόρων νομών, κατά την συντομότερη και σκοπιμότερη διεύθυνση, εφόσον δε είναι εφικτή η δια του υπάρχοντος δικτύου εθνικών οδών συγκοινωνία.

 

γ) Οι άγουσες εκ των πρωτευουσών των παραμεθορίων νομών εις κατάλληλα σημεία της μεθορίου δια την εμπορική μετά των ομόρων Κρατών συγκοινωνία ή ασφάλειαν της χώρας.

 

δ) Αυτές που διασχίζουν κατά μίαν κατεύθυνση απ' άκρου εις άκρον τις νήσους τις αποτελούσες νομό ή επαρχία, μη επιτρεπομένης της κατασκευής ή μιας μόνον οδού δι' εκάστην ως άνω νήσο. Το αυτό ισχύει και δια νήσους αποτελούμενες από περισσότερους νομούς, χωρίς εκ τούτου να αποκλείεται δι' αυτές ο χαρακτηρισμός και άλλων οδών ως εθνικών, εφόσον προβλέπονται υπ' άλλων διατάξεων του νόμου [Ν] 3406/1927, εκτός του εδαφίου α' του παρόντος άρθρου.

 

ε) Οι άγουσες από των κυριότερων αρχαιολογικών ή νεωτέρων ιστορικών τόπων εις τους πλησιέστερους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή το πλησιέστερον σημείον αμαξιτής οδού.

 

στ) Οι άγουσες από αλυκών ή σανατορίων του Δημοσίου εις πλησιέστερον σημείον εθνικής οδού, οι από ραδιούχων πηγών εις τον πλησιέστερον σιδηροδρομικό σταθμό, ως και οι άγουσες εις οχυρωματικά αμυντικά έργα, οριζόμενα δια διατάγματος, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμη του γενικού επιτελείου στρατού και στόλου.

 

2. Εντός μηνός από της ισχύος του νόμου [Ν] 3406/1927 το συμβούλιον των δημοσίων έργων, συμμετεχόντων και αντιπροσώπων των επιτελείων του στρατού και του ναυτικού, γνωμοδοτεί περί των κατά την β' και γ' παράγραφο του προηγουμένου εδαφίου που θα χαρακτηριστούν ως εθνικών οδών, καθορίζον την αφετηρία και το τέρμα αυτών, εκδιδομένου εφάπαξ διατάγματος καθορίζοντος οριστικώς τις ως άνω οδούς.

 

3. Εντός διμήνου από της ισχύος του νόμου [Ν] 3406/1927 το συμβούλιον των δημοσίων έργων γνωμοδοτεί περί των κατά τις παραγράφους α' και β' του εδαφίου 2 οδών, καθορίζον την αφετηρία, το τέρμα και τα κυριότερα σημεία διαβάσεως αυτών, εκδιδομένου εφάπαξ διατάγματος χαρακτηρισμού των οδών τούτων ως εθνικών.

 

4. Δια τις οδούς της παραγράφου ε' το συμβούλιον των δημοσίων έργων γνωμοδοτεί υπό τους αυτούς όρους, ενισχυόμενο υπό του Διευθυντού της υπηρεσίας των ξένων και εκθέσεως του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας, του τμηματάρχου του αρχαιολογικού τμήματος του υπουργείου Παιδείας και ενός καθηγητού της ελληνικής ιστορίας στο εθνικό πανεπιστήμιο διοριζομένου υπό του υπουργού της Παιδείας.

 

5. Χαρακτηρίζονται ως εθνικές και εγκρίνεται ίνα, εφ' όσον είναι δυνατόν, κατασκευασθούν με δαπάνες του ταμείου εθνικής οδοποιίας, κατά παρέκβαση των διατάξεων του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου:

 

α) Οδός από Βονίτσης δι' Αμφιλοχίας προς συνάντηση της οδού Αγρινίου - Καρδίτσας εγγύς της προς Καρπενήσι διακλαδώσεως.

 

β) Οδός από Ακτίου - Βονίτσης δια Λουτρακίου, Κατούνης, Αστακού, Κατοχής, Νεοχωρίου και Αιτωλικού εις συνάντηση της εθνικής οδού Μεσολογγίου - Άρτας.

 

γ) Οδός από Βελεστίνου προς συνάντηση της οδού Βόλου - Λαρίσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4503/1930 (ΦΕΚ 102/Α/1930).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.