Προεδρικό διάταγμα 25/11/97b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 06-02-1993 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν του βασικού οδικού δικτύου του δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 142/Δ/1993) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 9 όπως παρακάτω:

 

{9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών και λοιπών πινακίδων, στηριγμάτων.

 

Εξαιρούνται οι πληροφοριακές πινακίδες των οδών, πλατειών, κτιρίων δημοσίας χρήσεως, ανακοινώσεων του δήμου, η θέση και η μορφή των οποίων εγκρίνονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Σε περίπτωση αναγραφής της επιγραφής και με ξενόγλωσσα στοιχεία, αυτά θα είναι διακριτικά και μικρότερου μεγέθους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.