Προεδρικό διάταγμα 25/4/89 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα άρθρα 3 και 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1340/1981 Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων εις περιοχές εντός της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης (ΦΕΚ 335/Α/1981) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 3

 

Ως επιφάνειες των νέων κτιρίων ή προσθηκών, που απαλλάσσονται από τις διατάξεις του νόμου 960/1979, όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1221/1981, θεωρούνται οι επιφάνειες που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα 2.

 

Όταν οι επιφάνειες αυτές υπερβαίνουν τις σχετικές ενδείξεις του πίνακα 2, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου αριθμού θέσεων προσμετρώνται οι συνολικές επιφάνειες του νέου κτιρίου ή των προσθηκών που έγιναν μετά την ισχύ του νόμου 1221/1981.

 

Πίνακας 2


Ζώνη Α και Β

Ζώνη Γ

Ζώνη Δ

Χρήσεις Κατοικία, γραφεία δημόσια ή ιδιωτικά καταστήματα, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, εμπορικές χρήσεις ή μικτές χρήσεις

125 m2

150 m2

200 m2

 

Άρθρο 4

 

Στις περιπτώσεις που προκύπτει απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερος των 10 επιβάλλεται εξασφάλιση του συνόλου των θέσεων αυτών στο ίδιο οικόπεδο, εφόσον είναι δυνατόν, ή σε απόσταση μέχρι 800 m από αυτό μετρούμενης με νοητή ευθεία γραμμή μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των κτιρίων ή εγκαταστάσεων.

 

Η εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή χρήσεως υφισταμένων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί πριν από την ισχύ του νόμου 960/1979.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.