Προεδρικό διάταγμα 25/4/89

ΠΔ 25-04-1989: Τροποποίηση του υπ' αριθμόν 1340/1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 335/Α/1981) και του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-04-1989: Τροποποίηση του υπ' αριθμόν [ΠΔ] 1340/1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 335/Α/1981) και του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987), (ΦΕΚ 253/Δ/1989), 08-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 5), 2 (παράγραφος 1), 3 (παράγραφος 1) και 8 (παράγραφος 1) του νόμου 960/1979 περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρύθμισης συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 194/Α/1979), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1221/1981, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 7), 4 (παράγραφος 1) και 6 (παράγραφοι 1, 4 και 5) του τελευταίου τούτου νόμου.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 13 (παράγραφος 12, εδάφιο πρώτο).

 

5. Την υπ' αριθμόν 32/1989 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 891/1988 και 235/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.