Προεδρικό διάταγμα 263/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προϊσταμένη αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή των έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και των Υπηρεσιών, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι η καθ' ύλη αρμόδια Διεύθυνση της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Ειδικά ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

 

(α) συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμού, Προεπιλογής, Εισήγησης για Ανάθεση και Παραλαβής,

 

(β) έγκρισης της διαδικασίας ανάθεσης και του συστήματος προσφοράς,

 

(γ) απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά τις διαδικασίες των δημοπρασιών και έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή της ανάθεσης,

 

(δ) έγκρισης συμπληρωματικών συμβάσεων,

 

(ε) έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής

 

Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι ο Γενικός Διευθυντής Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Ειδικώς προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου απαιτείται προηγουμένως έγκριση της σχετικής πιστώσεως σύμφωνα με τις οργανικές του διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.