Προεδρικό διάταγμα 268/02 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του για τα έργα που εκτελούνται από την Εταιρεία Παγίων Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παγίων Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης, το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας Παγίων Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσηςή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Εταιρείας Παγίων Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσηςκαι όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.