Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Στόχοι του Προγράμματος ανάπλασης και αρχές σχεδιασμού των έργων και του τοπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με το Πρόγραμμα ανάπλασης Φαληρικού Όρμου υλοποιούνται οι εξής στόχοι στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ):

 

α. Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου δημόσιου χαρακτήρα με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και ελεγχόμενες χρήσεις για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου ως προορισμού αναψυχής και τουρισμού και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος σε τοπική και μητροπολιτική κλίμακα.

 

β. Αντιπλημμυρική προστασία των χαμηλών περιοχών των δήμων Μοσχάτου και Καλλιθέας.

 

γ. Αποκατάσταση της φυσικής και λειτουργικής συνέχειας μεταξύ οικιστικού ιστού και παράκτιας ζώνης.

 

2. Γενικές αρχές Σχεδιασμού: Η πολεοδομική οργάνωση των χώρων και ο σχεδιασμός και η διάταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών της Περιοχής Ανάπλασης αφορούν σε:

 

α. Μετατόπιση της υπερυψωμένης παραλιακής λεωφόρου κατά 100 περίπου m προς τη θάλασσα, ταπείνωση της στάθμης της και κάλυψη ή γεφύρωση της κατά τμήματα μέσα στην Περιοχή Ανάπλασης.

 

β. Αποκατάσταση της φυσικής και λειτουργικής συνέχειας μεταξύ οικιστικού ιστού και παράκτιας ζώνης με την επέκταση επιλεγμένων οδών της πόλης ως πεζοδρόμων μέσα στο πάρκο, πάνω από την ταπεινωμένη και καλυμμένη λεωφόρο.

 

γ. Αποκατάσταση της φυσικής και λειτουργικής συνέχειας μεταξύ παράκτιας ζώνης και θάλασσας με τεχνητά κανάλια, λίμνες και προβλήτες περιπάτου μέσα στη θάλασσα.

 

δ. Αποκλεισμό της διαμπερούς κυκλοφορίας των IX και υιοθέτηση των αρχών βιώσιμης κινητικότητας, τόσο στην προσέλευση προς το Πάρκο όσο και στην εσωτερική κίνηση εντός αυτού.

 

ε. Οργάνωση της δόμησης των Ζωνών Ανάπλασης Ι και II κατά μήκος δημιουργούμενων θεματικών αξόνων-πεζόδρομων Φύσης και Επιστήμης, Πολιτισμού, Αθλητισμού στη Ζώνη Ι και Δράσεων, Ναυταθλητισμού στη Ζώνη Π. Η ανάπτυξη της πλειονότητας της δόμησης προβλέπεται γύρω από τους εν λόγω λειτουργικούς άξονες με στόχο την επίτευξη της επιδιωκόμενης αστικότητας στους χώρους αυτούς.

 

στ. Οργάνωση της δόμησης της Ζώνης Ανάπλασης III με τη συγκέντρωση των χρήσεων σε επιλεγμένες εκτάσεις και την αξιοποίηση των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων. Διασφάλιση της απρόσκοπτης θέασης της θάλασσας και πρόσβασης σε αυτή από την κεντρική είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.