Προεδρικό διάταγμα 26/11/13d - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Σύστημα Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διαχείριση του Πάρκου αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 2 και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων του παρόντος.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου φορέα και γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, των Δημοτικών Συμβουλίων Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας και Π. Φαλήρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας του Πάρκου. Αυτός αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενιαίων κανόνων στη διαχείριση και χρήση του Πάρκου από τους επισκέπτες και εκμισθωτές ή παραχωρησιούχους της έκτασης, έτσι ώστε να διατηρείται υψηλή αισθητική και περιβαλλοντική ποιότητα του χώρου, να τηρούνται οι αρχές σχεδιασμού, οι στόχοι του παρόντος και οι περιβαλλοντικοί όροι του προγράμματος, να διασφαλίζεται η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, συγκεράζοντας κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. Στο πλαίσιο αυτών των αρχών, πρέπει να ελέγχονται τα όρια κορεσμού κατά την διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων γεγονότων και να μεγιστοποιείται η συμβολή του Πάρκου στην πολιτιστική αναβάθμιση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη δυνατότητα του Πάρκου να συμβάλει στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη της Αττικής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.