Προεδρικό διάταγμα 26/1/79b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. O μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών των ανεγειρομένων εντός της περιοχής της οποίας οι συντελεστές δομήσεως καθορίζονται δια του προηγουμένου άρθρου, καθορίζονται ως εις τον κάτωθι πίνακα:

 

Τομείς

Καθορισθέντες δια του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστές δομήσεως

Μέγιστος

αριθμός

ορόφων

Μέγιστο ύψος των οικοδομών

Μέγιστος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη

I

2.0

4

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

II

1.6

3

Όπου ισχύει συνεχές σύστημα κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό ελεύθερο 11 m

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

III

1.4

4

Όπου ισχύει συνεχές - σύστημα κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

Όπου ισχύει πανταχόθεν ελεύθερο 14,50 m

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

IV

1.4

2

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

V

0.8

2

8 m

2

VI

1.2

2

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

Κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό

 

2. Δια τα ειδικά κτίρια ή περιοχές εργατικών ή λαϊκών κατοικιών ή κατοικιών Δημοσίων Υπαλλήλων εμπίπτουσας στους ως άνω καθοριζόμενους τομείς, δια τις όποιες έχουν καθορισθεί δια Διαταγμάτων ειδικοί όροι δομήσεως ως και δια τις περιοχές δι' ας εξεδόθη το από [ΒΔ] 19-05-1972 βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ρόδου κ.λ.π. (ΦΕΚ 141/Δ/1958), παραμένουν, οι οροί δομήσεως αυτών ως προκύπτουν εκ των διατάξεων τούτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.