Προεδρικό διάταγμα 26/1/79b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 2 του από 31-01-1972 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού περιοχών Νήσου Ρόδου δια την εφαρμογή του συστήματος ελευθέρας δομήσεως (ΦΕΚ 40/Δ/1972), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 2

 

Ο συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων και το μέγιστον ύψος των κτιρίων των ανεγερθησομένων εντός των δια του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζομένων περιοχών, ως εμφαίνονται αυτές λεπτομερέστερα περικλειόμενες και διαγραμμισμένες δια ερυθράς γραμμής και υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, Θ-Ι-Κ-Α-Θ, Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Μ, Φ-Χ-Ψ-Ω-Α'-Φ, Β'-Γ'-Δ'-Ε'-Β', στα υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού, τεθεωρημένα δια της υπ' αριθμόν Ε649/1972 πράξεως αυτού, σχετικά 2 πρωτότυπα διαγράμματα, υπό κλίμακα 1:2.000 και 1:5.000, των οποίων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται μετά του παρόντος, ορίζονται ως κάτωθι:

 

α) Συντελεστής δομήσεως 0,8

β) Μέγιστον ύψος 30 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.