Προεδρικό διάταγμα 26/7/79

ΠΔ 26-07-1979: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης εγκριθέντος χώρου προς ανέγερση Σχολείου σε περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-07-1979: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης εγκριθέντος χώρου προς ανέγερση Σχολείου σε περιοχή του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Αττικής), (ΦΕΚ 424/Δ/1979), 14-08-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 34 (παράγραφος 1) και 35 (παράγραφος 5)β) αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

4. Την υπ' αριθμόν 875/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν 651/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως του δια της υπ' αριθμού Γ/3710/255/1979 απόφασης του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκόβρυσης (Νομού Αττικής) δια του καθορισμού χώρου δι' ανέγερση Σχολείου (ΦΕΚ 206/Δ/1979), καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

2. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 40% της επιφανείας του χώρου.

 

3. Συντελεστής δομήσεως 0,6.

 

4. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστον ύψος αυτών 9 m.

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-07-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.