Προεδρικό διάταγμα 26/7/83c

ΠΔ 26-07-1983: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο για την ανέγερση νοσοκομείου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-07-1983: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στο χώρο για την ανέγερση νοσοκομείου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 361/Δ/1983), 22-08-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 34 παράγραφος 1 και 35 παράγραφος 5)β.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με αριθμό Γ/34279/2196/1982 (ΦΕΚ 677/B/1982) και ειδικότερα το άρθρο 10.

 

5. Την κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με αριθμό 13905/721/1982, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την όμοια με αριθμό 45602/2138/1982 (ΦΕΚ 825/Β/1982) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

6. Την 58/1983 πράξη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης.

 

7. Την 344/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-07-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.