Προεδρικό διάταγμα 26/8/86

ΠΔ 26-08-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των συνοικιών Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Νεκταρίου του δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-08-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των συνοικιών Αγίας Βαρβάρας - Αγίου Νεκταρίου του δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας), (ΦΕΚ 932/Δ/1986), 06-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1) και 9.

 

5. Την υπ' αριθμόν 52368/2143/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος των δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας (Νέα Ιωνία, Μελισσάτικα, Φυτόκο) (ΦΕΚ 566/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 32274/1134/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός τμήματος των συνοικιών Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας) ως πυκνοδομημένου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 32275/1135/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας αριθμός 14 Αγίας Βαρβάρας, Φυτόκο, Άγιος Νεκτάριος του Δήμου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας).

 

8. Την υπ' αριθμόν 5/1986 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ιωνίας (Νομού Μαγνησίας).

 

9. Την υπ' αριθμόν 7/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Μαγνησίας.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 262/1986 και 460/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.