Προεδρικό διάταγμα 26/8/86b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων της πολεοδομικής ενότητας της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. α) Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία προϋπήρχαν του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Αττικής), (ΦΕΚ 284/Δ/1983) και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

Η παρέκκλιση αυτή θα έχει ισχύ για το διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του διατάγματος έγκρισης του σχεδίου και της έγκρισης της οριστικής πράξης εφαρμογής.

 

β) Μετά τη σύνταξη της οριστικής πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης όλες οι ιδιοκτησίες που θα διαμορφωθούν από αυτή με όποιες διαστάσεις και αν έχουν θεωρούνται άρτιες και οικοδομήσιμες.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους και 60% για τα κατά παρέκκλιση άρτια.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.