Προεδρικό διάταγμα 26/8/86b

ΠΔ 26-08-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Άγιος Ιωάννης - Τσουκλίδι - Κοπρεσιά του Δήμου Άνω Λιοσίων (Νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-08-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας Άγιος Ιωάννης - Τσουκλίδι - Κοπρεσιά του Δήμου Άνω Λιοσίων (Νομού Αττικής), (ΦΕΚ 992/Δ/1986), 16-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 11 (παράγραφος 5) και 43 (παράγραφοι 3 και 10).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 9.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 19658/841/14-04-1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/1983), διόρθωση (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

6. Την υπ' αριθμόν 49593/1965/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Άγιος Ιωάννης - Τσουκλίδι - Κοπρεσιά του Δήμου Άνω Λιοσίων (Νομού Αττικής).

 

7. Τις υπ' αριθμούς 47/1983, 531/1985, 23/1986, 241/1985 - 288/1985, 301/1985 - 345/1985, 347/1985 - 361/1985, 483/1985 - 485/1985, 488/1985 - 490/1985, 493/1985 - 494/1985, 505/1985, 521/1985 - 527/1985, 695/1985 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Άνω Λιοσίων (Αττικής).

 

8. Την υπ' αριθμόν 3/1985 γνωμοδότηση της 5ης συνεδρίασης του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αττικής.

 

9. Την υπ' αριθμόν 446/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.