Προεδρικό διάταγμα 279/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι, δια την εγκατάσταση και λειτουργία ιδρυομένων και επεκτεινομένων βιομηχανιών ή βιοτεχνιών ως και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, κειμένων εντός των ορίων του Νομού Αττικής, απαιτούμενες άδειες χορηγούνται εντός δύο (2) μηνών από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως μετά πλήρων δικαιολογητικών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 207/1967 περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεως και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.