Προεδρικό διάταγμα 279/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:

 

α. Ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 29-05-1935 περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών.

 

β. Ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 966/1946 περί τροποποιήσεως διατάξεων του αναγκαστικού νόμου της [Ν] 03-06-1935 περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών.

 

γ. Το άρθρο 7, παράγραφοι 1, 2 και 3, του νομοθετικού διατάγματος 4256/1962 περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

 

δ. Ο νόμος [Ν] 4480/1965 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος 4256/1962 περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων.

 

ε. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 738/1978 περί ιδρύσεως, επεκτάσεως ή μεταφοράς βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

 

στ. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 937/1979 περί τροποποιήσεως των διατάξεων του υπ' αριθμόν 738/1978 προεδρικού διατάγματος περί ιδρύσεως, επεκτάσεως, ή μεταφοράς βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

 

2. Καταργείται ωσαύτως πάσα διάταξις γενική ή ειδική, αναφερομένη εις θέματα αδειών σκοπιμότητος, μη ρητώς μνημονευόμενη εις την προηγούμενη παράγραφο, αντικειμένη όπως προς τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.