Προεδρικό διάταγμα 27/3/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται στον παραπάνω χώρο καθορίζονται ως εξής:

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση βοηθητικών κτισμάτων για εξυπηρέτηση παιδικών χαρών, επιμορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ως εξής:

 

α) φυλακίων επιφάνειας μέχρι 6 m2

 

β) μικρών αναψυκτηρίων ελαφράς κατασκευής επιφάνειας μέχρι 10 m2 για επιφάνεια γηπέδου μέχρι 2.000 m2, επιτρέπεται η κατασκευή και άλλων αναψυκτηρίων, ένα για κάθε 4.000 m2 επί πλέον επιφάνεια γηπέδου

 

γ) χώρων υγιεινής.

 

2. Επιτρέπεται η ανέγερση στεγάστρων ελαφριάς κατασκευής σε γήπεδα ελαχίστου εμβαδού 4000 m2, για επιμορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες υπαίθριες ή ημιυπαίθριες με τους εξής όρους:

 

α) Ελάχιστο πρόσωπο γηπέδου 50 m.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20% της επιφάνειας του γηπέδου.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κατασκευών 7 m.

 

δ) Οι κατασκευές πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 10 m τουλάχιστον.

 

Απαιτείται η έγκριση της σχετικής μελέτης από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για τις παραπάνω κατασκευές.

 

3. Για αθλητικές εγκαταστάσεις:

 

α) Για την εγκατάσταση μικρών κτιρίων (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής) καθορίζεται συντελεστής δόμησης 0,05.

 

β) Για την ανέγερση κερκίδων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστά γυμναστήρια κ.λ.π.) χωρητικότητας μέχρι 250 θέσεων ανά στρέμμα, απαιτείται έγκριση της μελέτης από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και ορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 14 m.

Συντελεστής δόμησης 0,04.

 

4. Για αναψυκτήρια και χώρους εστίασης.

 

α) Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 10.000 m2.

 

β) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 5,50 m. Σαν αφετηρία μέτρησης του ύψους λαμβάνεται η μέση στάθμη του εδάφους γύρω από το κτίριο.

 

γ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων 1.

 

δ) Συντελεστής δόμησης 0,02.

 

ε) Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 m2 ανεξάρτητα από τη συνολική επιφάνεια των γηπέδων.

 

στ) Σε κάθε γήπεδο επιτρέπεται η ανέγερση ενός μόνο κτιρίου.

 

ζ) Τα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 15 m τουλάχιστον.

 

η) Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση της μελέτης από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.