Προεδρικό διάταγμα 27/3/84

ΠΔ 27-03-1984: Καθορισμός χώρου κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Νίκαιας (Αττικής) στη θέση Λόγος Σελεπιτσάρι και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης των κοινωφελών κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-03-1984: Καθορισμός χώρου κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Νίκαιας (Αττικής) στη θέση Λόγος Σελεπιτσάρι και καθορισμός ορίων και περιορισμών δόμησης των κοινωφελών κτιρίων, (ΦΕΚ 267/Δ/1984), 18-04-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 26.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 80 και 125 και τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν 13905/721/1982 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αναμόρφωση Συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 

3. Την υπ' αριθμόν 589/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 141/1983, 254/1983 και 435/1983 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 137/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 27-03-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.