Προεδρικό διάταγμα 27/5/76 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι συσταθείσες δυνάμει των από [ΒΔ] 29-04-1947 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 89/Α/1947) και [ΒΔ] 15-04-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 62/Δ/1960), ως ταύτα συμπληρώθηκαν μεταγενεστέρως, Επιτροπές Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στις πόλεις των Αθηνών και Θεσσαλονίκης καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.