Προεδρικό διάταγμα 27/5/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 4 του ως άνω από 11-08-1975 προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4

 

Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής και του Εισηγητού - Γραμματέως αυτής θα καθοριστούν δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, βάσει του υπ' αριθμού [Ν] 176/1969 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 70/Α/1969).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.