Προεδρικό διάταγμα 27/9/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης συντάσσεται από μηχανικό, που έχει από τις διατάξεις που ισχύουν δικαίωμα σύνταξης μελετών κεντρικής θέρμανσης και περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και του πίνακα κατανομής ποσοστών συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης (λειτουργίας και έκτακτες) όπως το υπόδειγμα που δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

Η συμπλήρωση της στήλης (θερμαντική επιφάνεια των σωμάτων) και της ένδειξης Ισχύς Λέβητα, που φαίνονται στον πίνακα είναι προαιρετικά.

 

2. Η μελέτη αυτή συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

3. Οποιαδήποτε μεταβολή στην επιφάνεια ή το είδος των θερμαντικών σωμάτων κατά το στάδιο της κατασκευής ή και οποτεδήποτε μεταγενέστερα επιβάλλει την τροποποίηση του πίνακα κατανομής με ευθύνη και δαπάνες αυτού που πραγματοποιεί τη μεταβολή.

 

4. Ο επιμερισμός των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης στους κατά νόμο υπόχρεους μπορεί να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται, περιλαμβανόμενος στον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτησιών της οικοδομής.

 

Ιδιοκτησίες

QΟΛ

QF,i

Qa,i

QΒ,ΟΛ

Vi

qB

Qi

εi

FΕΞ,i

kcal/h

kcal/h

kcal/h

kcal/h

m3

kcal/m3h

kcal/h

-

m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FΠΑΡ,i

σFi

ωi

xi

Fi

yi

zi

fi

Si

Mi

m2

-

-

-

m2

-

-

-

m2

-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε'i

fi x εi

ή f'i x ε'i

Πi %

ΔΛ

Πi %

ΕΔ

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.